I I I r 90 4 Perceel Jan-Pieterszoon-Coenstraat No. 9. Dit gehuurde perceel werd ingericht tot Gemeentelijk Distributiebureau. Perceel Prinsegrachi No. 1. Op den beganen grond (voormalige Boterwaag) werden opslagplaatsen voor visch en voor boter en kaas ingericht. Perceel Groote Markt No. 7 en 8. Op de le verdieping werden de 2 vertrekken inge richt voor den dienst der belasting op de publieke vermakelijkheden. Op de le verdieping bij het Pensioenbureau werden een loketten wand met vaste toonbank en 2 tochtdeuren gemaakt en werden 2 vertrekken ingericht tot berg plaats en archiefruimte ten behoeve van de bureelen van den Gemeente-Ontvanger. Perceel Javastraat No. 26. Van den tuinmuur werden 2 stel poortdeuren ver nieuwd. De banken in de Raadszaal werden door stoelen vervangen. De vloeren van de perstribune en van de publieke tribune werden verhoogd. Perceel Zwarteweg No. 6. Een kamer op den beganen grond werd ingericht voor berging van archiefstukken. Hoofdcommissariaat van Politie met Commissariaat van Politie 4e Afd. In de kamer van de Rechercheurs werd de gasleiding uitgebreid. De zinken voorgoot> de zakgoot en de zijgoot van het gebouw Alexanderplein No. 16 werden vernieuwd. Perceel Nieuwe Markt No. 2. Op de 3e verdieping werden 6 kamers ingericht voor het Museum ten bate van het Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 90