24 8 Geschenk van den heer J. A, Frederiks. Geschenk van den heer M. J. F. W. van der Haagen. In bruikleen van den heer A. O. van Kerkwijk: Zilveren Ouweldoos, waarop gedreven voorstelling Christus met kruis en doornenkroon. Merken: Den Haag, jaarletter S 1648. Meesterteeken H. C. B. met een lelie voor H. C. Breehtel. Theelepeltje. Merken: Den Haag, jaarletter onleesbaar 1770). Meesterteeken A. D. voor A. Dingemans. Suikerstrooier Lod. XV. Merken: Den Haag, jaarletter Q 1787. Meesterteeken N. v. N. voor Nic. van Nuijs. Suikerstrooier Lod. XIV. Merken: Den Haag, jaarletter onleesbaar 1760). Meesterteeken L. B. voor Lod. Boolens. In bruikleen gegeven voor den tijd van 5 jaren door het Kerkbestuur, der Evangelisch Luthersche Gemeente alhier. e n letter H Nays Jr. Aangekocht. Melkkannetje, Lodewyk XV. Merken: Den Haag, jaar letter C 1750. Meesterteeken G. T. voor Greg v. d. Toorn. Blad, Lod. XV. Merken: Den Haag, jaarletter P 1762. Meesterteeken F. D. K. voor Dirk Fortman'? Koelvat, Lod. XV. MerkenDen Haag, jaarletter J 1780. Meesterteeken I. T. voor Is. Thibaut. Theebusje, Lod. XVI. Merken: Den Haag, jaarletter’ I 1804. Meesterteeken F. S. voor Frans Simons. Olie- en azijnstel, Empire. MerkenDen Haag, jaar- 1803. Meesterteeken N. v. N. voor Nic. van Bonbonman dj e Lod. XV. Merken: Den Haag, jaarletter G 1753. Meesterteeken R. H. voor R. de Haan. Mosterdpotje Lod. XV. Merken: Den Haag, jaarletter F 1777. Meesterteeken P. S. voor P. Steenhuysen. Tabaksdoos met schutterssymbolen, Lod. XIV. Merken: Den Haag, jaarletter H 1754. Meesterteeken J. W. voor J. Weyerman. Tabaksdoos Lod. XVI. Merken: Den Haag, jaartal 1790. Meesterteeken J. V. voor J. v. d. Veer. Schutterslepel Lod. XVI. Merken: Den Haag, jaartal 1791. Meesterteeken C. S. II. voor Card Stephanas Hurau. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 917