24 A. PORTRETTEN. 1. Teekeningen. 2. Gravures, lithographieën, photografteën enz., zie bijlage I. B. TOPOGRAPHIE. e. Geschenk van den heer W. Njjhoff: Portret van den musicus Richard Hol, door A. J. Haverman. Aangekocht. Dekkersduin, teekening van 8. A. Krausz. Haagsche Trekvaart, teekening van 8. A. Krausz. Boom in de S c h e v e n i n gsehe Boschjes, a. b. Geschenk van een belangstellende: Twee krijtteekeningen van den Belgischen schilder F. Smeers, voorstellende het Scheveningsche strand, zomer 1915. Geschenk van een belangstellende: Teekening van J. Kikkert. Molen by het Spoorweg station H.1J.S.M. 1860. 2. Etsen, gravures, lithographieën, zincographieön, photo- graphieën enz. zie Bijlage II. 1. Teekeningen. Geschenk van een belangstellende: Vijf fraaie, uitvoerige teekeningen, door J. Sikemeier, voorstellende: a. Stadhuis, renaissancegevel. b. Nieuwe Kerk, inwendig. c. Kanongieter ij. d. Huis Kneuterdijk 6. Huizen Prinsegracht 13—21. Zes teekeningen van P. J. Lutgers 1852: a. de Hoornbrug. b. R s w ij kHuize den Burg. c. Welgelegen. d. W e s t h o f f. e. Wassenaar: Het Groot Hoef ij ze r. f. gezicht van den koepel van Raaphorst. 10 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 919