91 Het gehuurde perceel Alexanderplein No. 17 werd ingericht tot bureelen voor de Centrale Administratie van het Hoofdcommissariaat van Politie. Commissariaat van Politie le Afd. met aanhoorigheden. De zinken gooten rondom de binnenplaats van het hoofdgebouw en de zinken platten boven de arrestanten lokalen en boven 3 dakvensters aan de achterzijde van het hoofdgebouw werden vernieuwd. Commissariaat van Politie 2e Afd. met aanhoorigheden In de voorkamer van de congiergewoningen werden 3 benedenramen vernieuwd. Hulpbureel van Politie aan het Huijgenspark. In de kamer van den wachtcommandant werd een fonteinbak met aan- en afvoer aangebracht. De kamer van den Inspecteur-wachtcommandant werd vergroot door het wegbreken van de scheidingsmuur tusschen genoemde kamer en de aangrenzende kamer. Hulpbureel van Politie aan de Archimedesstraat. De verouderde koperen sproeiers van de buiten- en binnenurinoirs werden door nieuwe vervangen. Hulpbureel van Politie aan de Van-der-Vennestraat. In het archief werden 8 planken op jukken en in de agentenwacht werd een aanplakbord aangebracht. Wachthuis van Politie bij de Loosduinsche brug. Het privaat werd verbeterd door het aanbrengen van een Amstelcloset met spoelinrichting. Commissariaat van Politie 3e Afd. met aanhoorigheden. In het schuthok werd gasverlichting aangebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 91