24 15 Bijlagen. Portretten. A. V. Autotypieën. De Directeur en de Inspecteurs van de Inkomstenbe lasting in Den Haag. Geschenk van den Directeur. III. Lithographieën. Fl. Adr. van Hall, door 0. Bentinck, naar de Moussy. Geschenk van Mevrouw de Douairière baron Schimmel- penninck v. d. Oye. IV. Photographieën. G. J. Andreoli-van Esveld. Geschenk van de familie Jansen- Andreoli. Mr. G. Beelaerts, naar teekening van H. C. Brechtel. Ge schenk van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. J. G. Patijn. Geschenk van den Directeur. Teekeningen. Richard Hol, door H. J. Haverman, 1903. Geschenk van den heer W. Ntfhoff. II. Gravures en Etsen. Frederik III, Keurvorst van Brandenburg, later Frederik I, Koning van Pruisen, eigenaar van Honselaarsdijk, door J. Cole. Aangekocht. Prins Willem Frederik, (Koning Willem I). Aangekocht. Pieter Bor, door J. v d. Velde, 1651, naar P. Saenredam. Aangekocht. Henricus Bruno, door R. A. Persijn, 1665. Aangekocht. J. Lievens, door L. Vorsterman, naar A. v. Dijck. Aangekocht. G. Netscher, door A. Hemery, naar hemzelven. Aangekocht. J. Saurin, Waalsch predikant. Aangekocht. B. Stadsgezichten. I. Teekeningen. Binnenhof. Ontwerp van den gevel van het Departement van Binnenlandsche Zaken aan den Vijver, naar D. E. C. Knuttel, 1913. Geschenk van den Directeur. Groenmarkt. Stadhuis, door J. Sikemeier. Geschenk van een belangstellende. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 924