24 16 II. Gravures en etsen. Graven-Haag, door J. P. Wolff. Aangekocht. Ein stuck von dem Graef en-Haag, door Joh. Peeters. Aan gekocht. Het Binnenhof (1914), door Jo Vermyne. Aangekocht. Groenmarkt, Het Stadhuis, door Jo Vermyne. Aangekocht. De Pradizijnshoek, door Jo Vermijne. Aangekocht. Spui, De Nieuwe Kerk, door Jo Vermyne. Aangekocht. Waldeck-Pyrmontkade, door Jo Vermijne. Aangekocht. Zorgvliet, 2 stuks, door Jo Vermjjne. Aangekocht. De Boschbrug, door Jo Vermijne. Aangekocht. Huis ten Bosch (achterzijde), door Jo Vermijne. Aangekocht. Huis ten Bosch, door W. H. Hoogkamer, naar C. de Kruyl. Aangekocht. Gezicht op Scheveningen, door G. Chr. Kilian. Aangekocht. Carel van Bylandtlaan, Bestek en voorwaarden met teeke- ningen voor het kantoorgebouw der Bataafsche Petroleuin- Maatschappy, (18 stuks; door M. A. en J. v. Nieukerken en F. A. Koch. Geschenk dezer architecten. Nieuwe Uitleg, Kanongietery, door J. Sikemeier. Nov. 1914. Geschenk alsvoren. Prinsegracht, De huizen nos. 13—21, door J. Sikemeier, 1914. Geschenk alsvoren. Spui, Nieuwe kerk, inwendig, door J. Sikemeier, 1915. Ge schenk alsvoren. Dekkersduin, door S. A. Krausz. Aangekocht. Haagsche Trekvaart, door S. A. Krausz. Aangekocht. Scheveningsche Boschjes, Een boom, door S. A. Krausz. Aan gekocht. Scheveningen, Boulevard, N.-zyde, door F. Smeers, 1915. Ge schenk van een belangstellende. Scheveningen, Strand met de badkoetsjes, door F. Smeers, 1915. Geschenk alsvoren. Scheveningen, Een bom, door H. W. Mesdag. Aangekocht. Rijswijk, Gezicht op de Hoornbrug, door P. J. Lutgers. Aangekocht. Rijswijk, Huize Den Burg, door P. J. Lutgers. Aangekocht. Rijswigk, Huize Welgelegen, door P. J. Lutgers. Aangekocht. Rijswijk. Westhoff, door P. J. Lutgers. Aangekocht. Wassenaar, Het groote Hoefyzer, door P. J. Lutgers. Aangek. Wassenaar, Gezicht van den koepel van Raaphorst, door P. J. Lutgers. Aangekocht. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM Dit en de 9 volgende nummers behooren tot het prentwerk 10 Etsen van Jo Vermjjne, met inleiding van Dr. H. E. van Gelder; M. Nijhoff, 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 925