24 IV. Autotypieën. Binnenhof, De Ridderzaal. Geschenk van den Directeur. Z.-Binnensingel, Werkplaats der Meubelfabriek „Hollandia” firma II. Pander Zn. Geschenk alsvoren. Groote Markt, De Waag en het Gebouw der Inkomstenbe lasting. Geschenk alsvoren. Voorname gebouwen in Den Haag: Ridderzaal Paleis Noordeinde Huis ten Bosch Het Vredespaleis de Koninklijke Bibliotheek Stadhuis Gymnasium. Voorburg, Afbeeldingen van de opgravingen op Arentsburgh in 1914. Geschenk der Vereen. Arentsburgh. V. Lichtdrukken. Binnenhof, Gezicht op den Binnenhofgebouwen (Vijverzjjde), vóór verbouwing van het Departement van Binnenlandsche Zaken. Geschenk van Mej. I. C. E. Peelen. III. Lithographieön. Noordeinde, Koninklijk Paleis geheel versierd in 1898. Ge schenk van den Directeur. Princessegracht no. 13, hoek Korte Voorhout, Eerste Ned. Levensverzekering-Maatsehappy. Ontwerp voor nieuwe kantoren, door J. J., M. A. en J. v. Nieukerken. Geschenk dezer architecten. Bakkerstraat, Het Christina’s Hofje, door P. v. Alff. Aangek. Beestenmarkt, Het Hofje van Cornelia van Wouw, door P. van Alff. Aangekbcht. Boekhorststraat, Het Hofje van Pieter van Hogelande, door P. van Alff. Aangekocht. Breedstraat, Een Hofje, door P. van Alff. Aangekocht. Gedempte Gracht, Een Hofje, door P. van Alff. Aangekocht. Javast raat, Een Hofje, door P. van Alff. Aangekocht. Paviljoensgracht, Het Heilige Geesthofje (2 stuks), door P. van Alff. Aangekocht. Prinsegracht, Het Hofje van Nieuwkoop (2 stuks,, door P. van Alff. Aangekocht. Gedempte Sloot, Het Witte Hofje, door P. van Alff. Aangekocht. Westeinde, Een onbewoonbaar verklaard Hofje, door P. van Alff. Aangekocht. Kaart van 's-Gravenhage-Wassenaar, 1915. Geschenk van den Directeur. Kaart van 's-Gravenhage en Omstreken, 1915. Geschenk van den Directeur. 17 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM Dit en de 11 volgende nummers, behooren tot het prentwerk: Haagse he Hofje door C. van Alff, met inleiding door Dr. H. E. van Gelder; M. Njjhoff, 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 926