24 18 Juffrouw Idastraat, Communiebank uit de Oud-Kath. Kerk. Geschenk van Dr. C. Hofstede de Groot. VI. Photographieën. Binnenhof, Gezicht op de Binnenhofgebouwen van den Langen Vijverberg gezien, naar D. Vinckeboons, 1622. Geschenk van den heer F. Lugt. Binnenhof, Kamer Louis XV. Geschenk van den heer C. H. Peters. Binnenhof, De Eerste Kamer. Geschenk van den heer C. H. Peters. Binnenhof, Het oude gebouw van het Departement van Bin- nenlandsche Zaken Vy verzyde), vóór de afbraak. Geschenk van den Directeur. Buitenhof, Binnenplaats van de Gevangenpoort. Geschenk van den heer C. H. Peters. Buitenhof, Het Valkenhuis. Geschenk van den heer C. H. Peters. Groenewegje 26, Gebouwen waarin de bureaux van den dienst der Gemeentewerken gevestigd zyn. Geschenk van den Gem.-architect J. Gort. Groenmarkt, Raadhuis, Pleisterstukken, naar beeldhouwwerk van den zesüende-eeuwschen gevel. Geschenk van den heer C. H. Peters. Kerkplein, Groote Kerk, Marmeren praalgraf voor Lt Ad miraal Jacob van Wassenaar van Obdam, door B. Eggers, naar C. Moninx. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Relief van den slag bij Lowestoft, van het marmeren praalgraf voor Lt. Admiraal Jacob van Wassenaar van Obdam, door B. Eggers, naar C, Moninx. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Hardsteenen zerk met beeltenis van Gerard Randenrode. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Epitaaf van hardsteen en marmer met portret van Theod. Graswinkel, door R. Verhuist, 1670. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Steenen epitaaf voor Corn. Nobelaar en zyn vrouw, Anna van der Wiele. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Raam boven de grafzerk van G. Randenrode vóór de restauratie. Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Raam van Karel V, vóór en na de herstelling (2 stuks). Aangekocht. Kerkplein, Groote Kerk, Karel V, (gedeelte van het raam). Geschenk van den Directeur. Kerkplein, Groote Kerk, Gezicht in het Koor na de her stelling. Aangekocht. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 927