4 24 19 Luth. Burgwal: Luth. Kerk, 2 zilveren collecte-schalen. Ge schenk van Mej. I. C. E. Peelen. Luth. Burgwal: Luth. Kerk, Zilveren schenkkan. Geschenk alsvoren. Plein, Mauritshuis, vestibule. Geschenk van den heer C. H, Peters. Plein, Ministerie van Justitie (2 stuks). Geschenk van den heer C. H. Peters. Prinsestraat, Post- en Telegraafkantoor (2 stuks). Geschenk van den heer C. H. Peters. Kleine Veentje, Molen, door J. C. C. Witte. Geschenk van den Directeur. Zorgvliet, vóór den bouw van het Villapark (3 stuks), door J. C. de Gilde. Geschenk van den heer J. A. Lindo. Het Haagsche Bosch, Het Huis ten Bosch met tuin, naar het schildert] van J v. d. Heijden (Kunsthalle Hamburg). Ge schenk van den heer M. J. F. W. v. d. Haagen. Rijswijk, Het hek van het huis ter Nieuwburg, Anno 1893. Geschenk van den heer C. II. Peters. C. Werk van Haagsche Meesters. Amsterdam Binnen-AmstelGezicht op de huizen van den Binnen-Amstel. Ets door C. Brandenburg. Aangekocht. Scheveningsche Bom, Teekening door H. W. Mesdag. Aangek. Zanderij, Ets door W. de Zwart. Aangekocht. Dekkersduin, Ets door W. de Zwart. Aangekocht. Scheveningen, van het Zuiden gezien, Ets door Ch. N. Storm van 's-Gravenzande. Aangekocht. Scheveningen, Duingezicht. Ets door Ch. N. Storm van ’s-Gravenzande. Aangekocht. Scheveningen, van de zee uit gezien. Ets door Ch. N. Storm van ’s-Gravenzande. Aangekocht. Twee, stillevens, Etsen door B. E. van Houten. Aangekocht. Lüthersche Kerk, zilveren Doopbekken, vervaardigd door H. C. Brechtel. Photographie. Aangekocht. Beker uit 1641, in de Lakenhal te Leiden, vervaardigd door H. C. Brechtel; 2 photographiën. Aangekocht. Schotel, uit 1641, in het bezit van Mevrouw von Friedlaender Fuld te Berlijn, vervaardigd door H. C. Brechtel; photo graphie, geschenk van Mevrouw von Friedlaender Fuld. Klok, in het Victoria en Albert Museum te Londen, voor- en achterzijde. Vervaardigd door H. C. Brechtel, 2 photo graphiën, geschenk van voomoemd Museum. Ontwerp voor den titel het boekje s-Gravenhage—Scheveningen 1913, teekening door K. Sluijterman, geschenk van den Directeur. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM ■t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 928