24 20 D. Historieprenten. E. Reclameplaten. Herinnering ttan 9 Februari 1861, de terugkomst des Konings te ’s-Gravenhage van de overstroomde plaatsen, Litho, door G. J. Bos, naar E. Verveer. Aangekocht. Scheveningen, Onthulling van de „Naald” 24 Aug. 1863, Litho. Aangekocht. Plakboek, met ontwerp-teekeningen en houtsneden op Chineesch en gewoon papier voor de eerste jaargangen van den Spectator, door J. M. Schmidt Crans. Geschenk van den heer W. Nyhoff. „Een les der ervaring”, lithe door W. van Konijnenburg, afgekeurde plaat voor den Spectator. Geschenk als voren. „Ook een vuurwerk”, litho door W van Konijnenburg, afge keurde plaat voor den Spectator. Geschenk als voren. Laatste Vergadering der Spectatorclub in Restaurant Royal, 6 Dec. 1906. Photographic. Geschenk alsvoren. De Tijd zittende op een afyehouwen boomstam, Teekening door W. van Konijnenburg, 1906, voor deze vergadering. Geschenk alsvoren. Menu voor het souper, dat deze laatste byeenkomst besloot; met o. a. een afbeelding der oprichters van den „Spectator”, Litho door Henricus. Geschenk alsvoren. De Duinwerkers, Litho door J. Weissenbruch. Aangekocht De Kroniek, maandblad voor Noord- en Zuid-Ncderland. Litho naar H. v. d. Velde. Geschenk van den Directeur. Nationale Tentoonstelling en Verloting van Kunstwerken, in Pulchri Studio, 22 Febr.—9 Maart 1915. Litho door C. Rol. Geschenk van Mej. I. C. E. Peelen. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 929