92 Perceel Spui No. 2(18/270. Het bovenhuis No. 270 werd ingericht tot tijdelijke Centraal Brandweerstation. De leerzaal in perceel Juffrouw-Idastraat No. 2a werd vergroot door het bijtrekken van een aangrenzende gang. Het klimhuis werd versterkt door het aanbrengen van yzeren binten aan de voorzijde. Bovenlokalen Prinsegracht No. 27. (Afd. Zedenpolitie.) In de vestibule werd een aanplakbord aangebracht De zinken voor-, zij- en achtergoten en de zinken platten boven 3 dakramen werden vernieuwd. Huis [huisvesting van politiehonden} met bewaarderswoning aan de Korte Houtstraat No. 24. Bureelen Gemeentewerf met bijbehoorende woningen, loodsen en bergplaatsen. Een gedeelte van de nieuwe bureelen aan de Z.W.- zijde kwam gereed en werd in gebruik genomen. Met het bouwen van nieuwe werkplaatsen en een Opzichterswoning werd aangevangen. Met het afbreken van de aan de zyde van het Groene- wegje gelegen bureelen is aangevangen, in verband waarmede de voormalige school aan het Zieken tot tijdelijke vestiging der bureelen werd ingericht en in gebruik werd genomen. Brandweerkazerne aan de Duinstraat. De toegang aan de zijde van de Vlagstraat werd verbeterd. In de kamer van den Inspecteur werd een vast bovenraam schuivend gemaakt. In de agentenkamer werd een houten lambrizeering vernieuwd. Het Politiebureau aan den Gevers-Deijnootweg kwam gereed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 92