25 14 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. H. E. van Gelder. fi De inventaris, .die daarvoor moest worden opgemaakt volgt hier. Hij is, op grond van de overwegingen hiervóór ten beste gegeven, in twee afdeelingen gesplitst; het maken van een regestenliist, welke slechts enkele nummers zou omvatten, en dus geen beteekenis zou hebben, liet ik na; te eerder omdat die regesten toch zullen worden opgeno men in een algemeene regestenlüst van op ’s-Gravenhage betrekking hebbende charters enz., welker samenstelling op mijn werkprogramma staat. Aan het slot van den Inventaris vindt men onder de varia, de zeer weinige stukken opgenomen van de Con frérie van St. Hnbertus, een in de 16de eeuw door aan zienlijke Hagenaars opgerieht jachtgezelschap, dat in den loop der 17de eeuw in de Confrérie van St. Joris waartoe alle leden behoorden opging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 942