25 17 «0. c. 61. 62. 63. 64. 65. tot 1551 dito. 1552 1553 1554 1555 1559 1560 Stukken betreffende den schuttap. Ordonnantie van den Raad van den Graaf van Holland op het verpachten van den schuttap, d.d. 1405 Augustus 6. Authentieke copie, 16e eeuw; benevens een gewone copie d.d. 1662 Februari 18. 2 stukken. Rekening van deontvangst van den schuttap van Mei 1503 en van verschillende uitgaven. (Niet afgehoord.) 1 stuk. Rekening van de ontvangst van den schuttap van St. Catharina 1516 en van verschillende uitgaven. (Afgehoord door hoofdmannen.) 1 stuk. Rekening van de ontvangst van den schuttap van St. Catharina 1519 en van verschillende uitgaven. (Afgehoord door deken en hoofdmannen.) 1 stuk. Rekening van de ontvangst van den schuttap van Mei 1520 en van verschillende uitgaven. (Afgehoord alsvoren.) 1 stuk. 66. Rekening van de ontvangst van den schuttap van St. Catharina 1521 en Vastenavond 1522 en van verschil lende uitgaven. (Vereffend met een der hoofdmannen.) 1 stuk. 67. Rekening over verkocht hout en de ontvangst van den schuttap van Vastenavond tot St. Catharina 1564. (Afgehoord door 2 hoofdmannen en den rentmeester.) 1 stuk. 4 stukken. Quitanties, behoorende bij de voorgaande rekeningen. 1500, 1538, 1542—1564, 1571, 1572 en ongedateerd. 1 bundel. 53 stukken. den rentmeester der St. Joris- 50. 1550 St. Jorisdag 51. 1551 52. 1552 53. 1553 54. 1554 55. 1558 56. 1559 57—59. Rekeningen van confrérie. (Afgehoord door deken en hoofdmannen.) 57. 1561 1562 58. 1562 1563 en 1563—1564 dito 59. 1564 1565 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. V n y> n n n r> r> n •n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 945