25 68. 69. 70. 71. 72. 1 charter. 73. 74. 1 charter. 75. Eisch voor het Hof van Holland gedaan door die van de St. Jorisconfrerie tegen Chrispyn Janss. van Boschuysen, Joncfr. Jutte, Everaerdt de Groess, Jaspijn Everaerdt en Jan van Stapelen, betreffende de invordering van den schuttap. 1511 Mei 6. Opgaven over het peilen van den wyn voor den schuttap. 1523, 1531, 1537, 1539, 1540, 1542. 1 bundel. Brief waarby de graaf van Egniond, deken der St. Jorisconfrerie, op advies en met goedvinden der hoofd mannen twee personen last geeft tot regeling der zaken als schuttap, renten, enz. 1547 September 15. Conditiën voor het verpachten van den schuttap, ge- teekend door den pachter of den secretaris der confrérie. 1549, 1550, 1563, 1564, 1571, 1574. 1 bundel. Schenking door Philips van Bourgondië aan Pieter van Belle, bewaarder van den boomgaard en den hof van de voetboogschutters, aan Zannen, zijne vrouw, en Philip, zynen zoon, petekind van den hertog, van 24 ponden Hollandsch ’sjaars uit den schuttap der St. Jorisconfrerie. 1455 Januari '20. Zegel van Philips van Bourgondië, (Geschonden). 1 charter. Uitspraak van Philips van Bourgondië in het proces tusschen de St. Jorisconfrerie en Pi-ter van Belle, betref fende diens recht op een deel van den schuttap. 1458 April 19. Zegel van Philips van Bourgondië ont breekt. Zie ook no. 1. 1 charter. Uitspraak van het Hof van Holland in het proces tussehen de St. Jorisconfrerie en Martyn Hogedans, bewaarder van de Voorpoort van den Hove betreffende de invor dering van den schuttap. 1464 April 30. Zegel van het Hof van Holland ontbreekt. Met authentieke copie. 2 charters. Mandament van Karei van Bourgondië ten verzoeke van Jehan de Paris, zijnen kamerling, gehuwd met Clara van Belle, tot dagvaarding der hoofdmannen der St. Joris confrerie, wegens betaling van de helft der 53 ponden Hollandsch die zij Pieter van Belle zynen schoonvader schuldig waren. 1469 October 23. Gelijktijdige authentieke copie. 1 stuk. 18 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 946