25 21 h. Varia. 92. Stukken betreffende de maaltijden. (Lysten van deel nemers en absenten, quitanties, etc.) 1525—1565. 1 bundel. 93. Brief van de gildebroeders van het St. Jorisgilde te Middelburg aan die van het St. Jorisgilde in den Haag, met verzoek deel te nemen aan de door hen te houden lotery. Ongedateerd (circa 1554), zegel ontbreekt. 1 stuk. 94. Concept request van deken, hoofdmannen, achten en de gemeen confrérie van St. Joris met verzoek om vol doening van de 100 Philips gulden, die Lamoraal van Egmont als doodschuld aan de confrérie had beloofd. Met copie van de voorn, belofte d.d. 1546 Juni 2 en aanteekening dat de som in 1569 is ontvangen en ver antwoord. Ongedateerd. 2 stukken. 95. Twee concept requesten van deken, hoofdmannen, achten en de gemeen confrérie van St. Joris betreffende de in te vorderen doodschulden van Lamoraal van Egmont en den heer van Barbantsoen, graaf van Arenberge. Ongedateerd. 1 stuk. 96. Inventaris van de papieren van de St. Jorisconfrerie ver vaardigd door Adr. Benninck, secretaris van den Haag. 1575 Mei 10. 1 stuk. g. Stukken betreffende den Doelen. 89. Uitspraak van het Hof van Holland in het geschil tus- schen koning, deken en hoofdmannen der St. Joris confrerie en Dirck Pieterss., betreffende het contract over de bewaring van den Doelen. 1510 Mei 17. 1 charter. 90. Overdracht voor Schepenen van den Haag door de St. Jorisconfrerie aan den stadhouder van Holland en de heeren van de Rekening van omtrent 3 hont land ten Z. van den Doelen tot ainelioratie van den boom gaard van den Hove voor 200 car. gis. 1570 Juni 3. Gelijktijdige copie. 1 stuk. 91. Bestek en voorwaarden voor het snoeien van den doorn in den Doelen, voldaan geteekend door de aannemers. 1570 December 10. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 949