94 het Slijkeinde. - Houten barak aan de Rozenburg straat Cent raalbur eau Suppoostenhuis aan de Rozenburg straat. Een gedeelte rasterwerk werd vernieuwd. In den muur tusschen 2 kamers der Administratie werd een loket gemaakt en in deze kamers werden 3 bovenramen veranderd in kiepramen. In een bergplaats op den zolder werden archiefrekken gemaakt. De houten vloer met binten en het roosterwerk onder de stijlen werden geheel en de stijlen gedeeltelijk ver nieuwd; onder het roosterwerk werd een gemetselde fundeering en onder den vloer wrerd ventilatie aan gebracht. Op de zolderverdieping werd een gootsteen met aan- en afvoer aangebracht. In het trappenhuis op den beganen grond in het oude gebouw werden 2 rijwielrekken voor 80 rijwielen geplaatst. De zinkbedekking van het oude gebouw boven de vrouwen-internen-afdeeling, het magazijn en de ver- bindingsgang tusschen de mannen-internen en de kraam- afdeeling en de zinken goten boven zaal 10 werden vernieuwd. Het maken van een keukenafdeeling met dienstver trekken, een overdekte gang ten Z.W. van de bestaande keuken, veranderen van de bestaande keukenafdeeling in dienstvertrekken en bouwen van een afsluitmuur ten Z.W. van het Lijkenhuis is onderhandenin ver band hiermede werden de perceelen Lange Beesten markt No. 19ö (conciërgewoning, keuken en eetzaal voor Israëlieten) en No. 197 (eetzaal en badkamers voor dienstboden) afgebroken. van den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst. Hulp-Ziekenhuis aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 94