25 22 a. 111. 99. 100. 101-103. 101. 102. 103. 97-98. 97. 98. Stukken van algemeenen aard. Naamlijsten der leden. c. 1547 1599 aangelegd c. 1577. 15771613. 2 registers. 99100. Naamlijsten der leden met verklaringen dat zij bij hun overlijden aan de confrérie een zekere som zullen nalaten. 1599-1753 1754—1814 2). 2 deelen. Extracten uit voorn, inschrijvingsregisters. 1653—1703. 1662—1703. 17541792. 2 stukken en 1 deel. 104. Naamlijsten van de leden der St. Jorisconfrerie (-ge trokken uit de origineele registers op francijn”). 1577—1694. 1 omslag. 105. Naamlijst van de Ridders der St. Jorisconfrerie, onge dateerd (na 1792 en na 1845). 2 stukken. Resoluties van de St. Jorisconfrerie. 1608 Juli 25—1751 Juni 2. 1752 Februari 17—1806 December 15. 1807 Jan. 19—1816 April 30. 3 deelen. Alfabetische Indices op de resoluties van de St. Jorisconfrerie. 109. 1608—1763. 110. 1608-1766. 2 deelen. Alfabetische Index op de resoluties van de St. Joris confrerie gaande tot: Rekeningen en ordonnantiën. 1 bundel. 112—113. Concepten en minuten van resoluties. 112. 1608—1614, 1673, 1690—1693, 1700. 113. 1765—1780, 1809—1816, 1819, 1823, 1825, 1828, en ongedateerde. 2 bundels. (Zie verder de nrs. 283, 284, 295, 304, 305, 309, 313, 319, 321, 331, 349, 377 en 383.) VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Tweede Afdeeling na 1575. 100—1OS. 106. 107. 108. 109—110. Voorin een copie van een besluit van „deeeken, hoofdmannen en achten’’ van de St. Jorisschutterij om ter verkrijging van gelden voor de reparatie van .den Doelen een stuk land te verkoopen en van ieder lid een bijdrage te vragen. 1599 October 1. Zie n°. 293. Inliggend bij de inschrijving van W. Bilderdjjk van 1792 een aanteekening van 1S33 betreffende diens insolventie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 950