25 27 280. 281. 1 bundel. d. Stukken betreffende onroerende goederen. 282. 283. 1 stuk. 284. 1 stuk. 285. 1 stuk. 286. 1 stuk. 287. 1 stuk. Bestek en vöorwaarden voor het amoveeren van de kleine trap en het maken van 2 cabinetten onder den toren van den Doelen. 1774. Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van den gevel van den Doelen. Ongedateerd, (e. 1621.) Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van de kapwerken en het dak, het maken van sehuifkozijnen en het gedeeltelyk amoveeren en weder opbouwen van den voorgevel van den Doelen. 1774. Acte van non-praejuditie door de hoofdmannen van de St. Jorisconfrerie (by absentie van den deken'verleend aan deken en hoofdmannen van den St. Sebastiaans- doelen betreffende de sloot tussehen beide Doelens, waar die van St. Joris een traptoren wilden doen maken. 1600 October 25. 1 stuk. Conditiën voor de verpachting van den schuttap (on- derteekend door den pachter en deken en hoofdmannen of den secretaris der confrérie). 1575—1578, 1589—1611, 1632—1645, 1647—1650, 1652—1683, 1692. 1 bundel. Stukken betreffende de invordering van den schuttap (lijsten van herbergiers, enz.). 1750—1758. Resolutie van deken en hoofdmannen der St. Joris confrerie waarby aan die van den St. Sebastiaansdoelen wordt vergund de te bouwen huizen naast den St. Jorisdoelen zoo hoog te maken als naar den eisch van het werk dienstig is, mits zy dan het torentje van den Doelen doen opvyzelen tot op de hoogte dier huizen. 1613 Juni 4. 1. De Doelen. Resolutie van den deken en andere officieren der St. Jorisconfrerie betreffende de vernieuwing van den gevel van den Doelen. 1621. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 955