25 310. 1 stuk. 311. 312. 1 stuk. 313. 1 stuk. 314. 315. 310. 1 stuk. 317. 31 Contract als bedoeld in het vorig nummer, geteekend door verkoopers en kooper. 1624 Maart 14. Conditiën voor de betimmering van de achterpoort van den Doelen (geteekend door den secretaris en den aannemer). 1632. Vergunning aan Mr. Gerrit Dijckmans, schilder, om de gang van de achterpoort van den St. Jorisdoelen te overtimmeren, waarvoor h(j aan de confrérie belooft te betalen eene jaarlijksche losrente van f 60, te rekenen Request van deken, hoofdmannen en raden der St. Joris- confrerie aan Gecomm. Raden met verzoek bij apostille te verklaren, dat het supplianten vrij staat, de erven in het request vermeld te verkoopen, krachtens het octrooi van de Staten van Holland d.d. 1606 September 1. Met de gevraagde apostille d.d. 1624 Mei 25. Notarieel afschrift d.d. 1624 Juni 14. Hieraan gehecht notarieel afschrift van 1624 Mei 26, van bet octrooi van 1606 September 1. Met eopieën. 12 stukken. Conditiën voor den verkoop van boomen binnen den Doelen. 1624 November 30. Resolutie van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie betreffende een overeenkomst met Wou ter de Witte, notaris, over een stuk erf, dat benoodigd was om een wandelpad te kunnen maken achter om het Zuid-schietstuk. 1625 Juni 7. Concept voor een vernieuwden opdrachtbrief van per- ceelen, reeds tevoren door de St. Jorisconfrerie ver kocht aan Wouter de Witte, notaris. Met concept voor een vernieuwden constitutiebrief van gen. Wouter de Witte, ten behoeve der St. Joris confrerie. 1627 Januari 9. 1 stuk. Request aan de St. Jorisconfrerie van Pieter Casembroot, met verzoek zijn noordelijken achtermuur 5 voeten te mogen uitzetten. Met toestemmende apostille d.d. 1630 Februari 6. 1 stuk. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF ES BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 959