1 95 2°. Schoolgebouwen. In gebruik werden genomen: de school aan de Wilhelmina-van-Pruisenstraat: de school aan de Galvanistraatde school aan de Van- Beverningkstraatde school aan de Zwetstraat; de scholen aan de Meidoornstraatde bewaarschool aan de Electrische Centrale. De uitbreiding van de fabriek aan de Z.O.zijde werd voortgezet en kwam nagenoeg gereed. Gemeente-Apotheek. De zinken goot van den lantaarn boven de binnen plaats werd vernieuwd. De beerput werd opgeruimd en de rioleering op het Gemeenteriool aangesloten. Monumenten. De herstelling van de wapentrophee van het Saxen- Weimarmonument in het Lange Voorhout kwam gereed. Museum met aanhoorighedert aan den Korten Vijverberg. Ter voorkoming van inbraak werden voor de ramen van het sousterrain aan den voor- en zijgevel en voor 4 ramen op de binnenplaats diefijzers en werden vóór de buitendeuren van het sousterrain de zoldertoegang en het dakraam aan de zijde van het Tournooiveld inschuifbare ijzeren hekdeuren aangebracht. Voorts werden de ijzeren boomen van de 12 houten blinden voor de ramen aan den voor- en zijgevel op de eerste verdieping van ijzeren spieën voorzien. Telephoongebouwen. Het telepboongebouw aan de Marnixstraat kw’am gereed. De uitbreiding van het telepboongebouw aan de Hof straat aan de N.W.zijde, bestaande in een nevengebouw, bevattende kelder, zaal, overdekte rijwielbergplaats, enz. kwam gereed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 95