25 32 318. 319. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 1 stuk. vanaf 1 Mei 1633. (Extract uit het Register van ver- koopingen van huizen en landen. Invent. Recht. Arch, nr. 430.) 1633 Februari 1. 1 stuk. Notitie betreffende den verkoop van een huis aan de N.zyde van het Doelenstraatje door de erfgenamen van Uldrich Kisteler aan Heindrick Bierset 1656 September 5. 1 stuk. Resolutie van deken en hoofdmannen der St. Joris- confrerie betreffende het hooge water in den Doelen. 1659 September 27. 1 stuk. 320. Rapport van het onderzoek door Johan de Cock, raad, Volbergen, secretaris, en Cornelia van der Hooch, rentmeester der St. Jorisconfrerie, gedaan naar papieren betreffende den verkoop van erven. 1663 Januari. 1 stuk. Minuut-notulen van een vergadering van hoofdmannen der St. Jorisconfrerie betreffende een nieuwe timmerage, die door Elsevier achter den Doelen werd gemaakt. 1672 April 29. 1 stuk. Verklaring van A. Elsevier ten verzoeke van de St. Jorisconfrerie, dat hy op de eerste aanmaning de ankers enz. uit de scheidingmuur zal doen amoveeren. Met concept. t 1673 April 12. 2 stukken. Overdracht voor Schepenen van den Haag door Pieter van Rasenburch, wonende te Rijswyk, als procuratie hebbende van Elisabeth Willems, wed. Pieter van Rasen burch, zyne moeder, aan Joachim van Wicquefoort van een huis en erf aan de N.Z. van het Doelenstraatje. 1644 April 23. Notarieel afschrift 1673 April 11. I stuk. Conditiën waarop publiek verkocht zullen worden eenige lindeboomen en popelen ten O. van den Doelen. Ongedateerd (17e eeuw). 1 stuk. Request aan de St. Jorisconfrerie van Hendrik van der Mast, secretaris der confrérie met verzoek hem een gedeelte van het erf van den Doelen te verkoopen. Ongedateerd (17e eeuw). 1 stuk. Memorie van meting van de erven langs de Houtstraat in St. Jorisdoelen. Ongedateerd (17e eeuw). VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 960