25 39 eenige andere stukken betreffende het 1 bundel. 1 stuk. 1 stuk. 374. In gekomen en minuten van uitgegane brieven betreft fende benoeming tot deken, raad, etc. 1775, 1787-1792, 1806—1808, 1824—1831. 1 bundel. 378. Request aan deken en hoofdmannen der St. Joriseon- frerie van Elisabeth Pieters en Servaes Adamss. haren zoon, met verzoek voorn. Servaes Adamss. aan te stellen tot dienaar der confrérie, evenals zijn overleden vader was geweest. Ongedateerd (16e eeuw]. 379. Request aan deken, hoofdmannen en rentmeester van de St. Jorisconfrerie van Hercules Aelbrechtss. van Slinge- landt, bussemaker, met verzoek hem in plaats van den overleden Servaes Adamss. aan te stellen tot doelmees- ter en en hem aan het Zuideinde van den Doelen een erfje in gebruik te geven om daarop een huisje te bouwen. Ongedateerd. (Gelezen ter vergadering 1608 Juli 25). 1 stuk. 389. Request aan deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie van Jan Meesen van Rooden, met ver zoek hem in plaats van zijnen overleden vader aan te stellen tot timmerman van den Doelen. Met toestemmende apostille d.d. 1665 Febr. 14. 1 stuk. 881. Instructie voor den controleur van den Schuttersdoelen en reglement voor de werkbazen en leveranciers. Ongedateerd (19e eeuw). 1 stuk. 382. Requesten aan deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie met verzoek om onderstand voor een werkman, die van den Doelen was gevallen. 1754, 1757. 2 stukken. 375. Conditiën voor de verpachting van het „castelenijeschap” van den St. Jorisdoelen (geteekend door den pachter). 1774-1792, 1807, 1808, 1822—1846. 1 bundel. 376. Requesten en „castelenijeschap”. 1778—1792, 1807 en ongedateerd. 377. Resolutie van deken, hoofdmannen en achten der St. Jorisconfrerie, waarbij Jan Andriess. tot „knape’’ wordt aangesteld. 1585 November 24. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 967