25 40 1 stuk. k. Stukken betreffende het archief. 1 stuk. 3S3. Minuut-resolutie van de broeders der St. Jorisconfrerie, betreffende den rentmeester, den doelkneeht, het af- hooren van de rekeningen etc. 1587 Mei 31. 8' 384. Inventaris van de boeken, papieren, enz., betreffende de administratie van Nicolaas Hooreman, rentmeester van de St. Jorisconfrerie, door F. A. van Munster, notaris', overgedragen aan de .Ministers” van voorn, confrérie. 1763 Augustus 7. 1 stuk. 385. Lijst van papieren, enz. door den adjunct-thesaurier der St. Jorisconfrerie overgedragen aan den Adjunct- seeretaris. 1810 November 23. 1 stuk. 38tt. Lijst van overgedragen papieren, behoorende aan de St. Jorisconfrerie. 1825 Maart 22. 1 stuk. 387. Gedrukte circulaire van Burgemeester en Wethouders van den Haag, met verzoek om inlichtingen betreffende het archief. (Met minuut van het antwoord). 1827 Juni 15. 2 stukken. 388. Lyst van de charters en eenige andere stukken der St. Jorisconfrerie. Ongedateerd (19e eeuw). 389. Lyst van schutters der St. Jorisconfrerie in 1582 gekaveld en te lote gevallen aan Willem Hanneman, hoofdman onder het 2e maandschut, dat gehouden zou worden op Dinsdag 3 Juli d.a.v. op den Doelen. 1582. 1 stuk. 390. Geschrift door I(ohan) v(an) G(eul) getiteld: „Institutie, misbruyck ende redres van de ridderljjcke ordre van St. Jorisdoelen in ’s-Grsvenhage.” 1644. Inliggend éen brief did. 1740 Febr. 19, waarbij het geschrift wordt toegezonden aan den „Secrétaire d’Etat d’Assendelft” voor het archief der St. Jorisconfrerie. 1 deel. 391. Minuut-request van de St. Jorisconfrerie aan Koning Lodewjjk met verzoek haar haar vroegere privileges l. Varia. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 968