1 25 fc 41 Aanhangsel. B 396. Stichtingsbrief van de St. Hubertusconfrerie. Onderteekend door de 12 oprichters op St. Hubertus- dag. 1542 November 3. 397. Memoriaal van de St. Hubertusconfrerie, bevattende een eopie van den voorn, stichtingsbrief, lijsten van leden en dekens, resoluties, etc. 1542—1650. Aangelegd c. 1566. 1 deel. 398. Lijsten van dekens en hoofdmannen, etc. 1562, 1640-1650. 1 bundel. 399. Brieven van afwezige leden, bestemd om voorgelezen te worden op den maaltijd. Ongedateerd (c. 1570). 3 stukken. 400. Stukken betreffende den maaltijd van 1 en 2 Maart 1650. 1 bundel. 401. Concept-resolutie van deken en hoofdmannen der St. Hubertusconfrerie waarbij besloten wordt dat het register en andere papieren der confrérie benevens de keten en de kop onder den secretaris zullen blijven berusten. Ongedateerd (17e eeuw). weder te verleenen en haar tot een Koninklijke Orde te maken. Met eenige aanteekeningen betreffende de geschiedenis der confrérie en naamlijsten der „dignitaires” en leden. Ongedateerd (e. 1807). 5 stukken. 392. Schets der Geschiedenis van de St. Jorisconfrerie door W. H. I. van Westreenen. Met aanteekening dat de inhoud van het stuk in 1807 of 1808 is medegedeeld aan Koning Lodewijk. Ongedateerd. 2 exemplaren. 393. Verschillende gedrukte formulieren. 1 bundel. 394. Eenige stukken, notities, etc., waarvan de beteekenis niet is na te gaan. 1 bundel. 395. Copieën van verschillende charters. 18e eeuw. 1 deel en 1 bundel. Archief van de Confrérie van St. Hubertus (versmolten met de St. Jorisconfrerie'). VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN’ BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 969