96 I School aan de Lijnbaan: de zinken goot tusschen de school en het gymnastiek lokaal en de zinken daklijst aan de Z. O. zijde van de school werden vernieuwd. School aan de Korte Lombardstraat No. 4: de zinken goten aan de Z. O. en de N. W. zijde van het gymnastieklokaal werden vernieuwd. School aan het Kortenbosch op de speelplaats werd een luidbel aangebracht. School aan de lepelstraat: de speelplaats werd verstraat; de zinken goten van het gymnastieklokaal werden vernieuwd. Van de verbetering of veranderingen in bestaande scholen zyn overigens te vermelden School aan de Ammuniiiehaven de zinken goten boven den voorgevel en den Z. W. zijgevel werden vernieuwd. Ammunitiehaven, de voormalige ambtswoning bij de school aan de Koningin-Emmakade No. 119 (tydelijk voor Belgische leerlingen); de bergplaats voor leer middelen op de le verdieping van de school aan de Pretoriusstraat als spreekkamer; het perceel Prinsesse- gracht No. 2 als leslokalen voor de Academie van Beeldende Kunsten. Aanbesteed werd: het bouwen van een school aan de De-la-Reykade het bouwen van een school aan de Hemsterhuisstraat; het bouwen van een bewaarschool aan de Scheepers straat School aan de Rijsicijkechestraat de zinken goot boven het Oostelijk gedeelte van den achtergevel werd vernieuwd. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 96