97 School I School aan de Bleekerslaan School aan de Zusterstraat: School aan de Van-Damstraat School aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 4: School aan de Tencestenstraat de zinken goten en de zinkbedekking boven de pri vaten aan de zijde van de speelplaats werden vernieuwd. in het eetvertrek bij de keuken werd een gootsteen bak aangebracht; in de bergplaats voor leermiddelen werden legplanken op jukken aangebracht. School aan de Hoefkade No. 101: de houten vloeren in de lokalen 7 en 9 werden ver nieuwd. de zinken goot boven den achtergevel van het gym nastieklokaal werd vernieuwd. een gedeelte van den vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd. de zinken goot boven den voorgevel van het gymna stieklokaal werd vernieuwd; de schooltuin werd ver plaatst. School aan de Pretoriusstraat de bergplaats voor leermiddelen op de le verdieping werd ingericht tot spreekkamer. School aan de Langnekstraat de waterleiding in het gymnastieklokaal werd verlegd ter voorkoming van bevriezen. aan het Bijswijkscheplein: een gedeelte vloer van de bovengang werd vernieuwd. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 97