i 26 13 1 te Maars- Wolfhezen: te Amsterdam: i Schietbaan H o v i u s Stichting te ’s-Gra- venhage: 1 meisje wegens volbrachten leeftijd en 4 meisjes naar den vader terug. Marthastichting te Alfen a/d. Rijn: 1 jongen wegens volbrachten leeftijd, 1 jongen aan den vader terug, 1 jongen en 2 meisjes in verzorging overgenomen door de Diaconie der Nederd. Herv. Gemeente, terwijl 1 jongen is overleden. Gesticht Elim te Nieuwveen: 2 meisjes dienst baar gesteld. In den loop van het jaar werden om de volgende redenen eenige verzorgden ontslagen uit de nagenoemde gestichten: Inrichting voor Blinden 2 jongens aan de ouders terug. jongen aan de moeder terug, 3 jongens aan den vader (weduwnaar) terug, 1 meisje wegens volbrachten leeftijd, 2 meisjes aan de moeder terug, 2 jongens aan hun moeder terug, die her trouwd is, 2 jongens aan den vader terug. Inrichting voor lijders aan vallende ziekte te Haarlem: 1 meisje tot de ouders terug, 1 jon gen en 1 meisje hersteld. Weeshuis der N e d. Herv. Gemeente te ’s-Gravenhage: 1 jongen wegens volbrachten leeftijd. Huis van Barmhartigheid te ’s-Graven- hage: 1 jongen wegens volbrachten leeftijd, 1 meisje dienst baar gesteld, 1 meisje terug naar de moeder, die her trouwd is. Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord: 1 jongen ontslagen wegens wangedrag, 1 meisje dienstbaar gesteld en 1 jongen overleden. IP Inrichting voor Blinden te 1 jongen aan de ouders terug. Inrichting van Weesvaders sen: 1 jongen aan de moeder terug. Andere R.-K. Inrichtingen: 1 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 983