26 19 Opgemerkt zij ten overvloede, dat de kosten voor ver pleging in het Gemeenteziekenhuis niet door het Burger lijk Armbestuur worden betaald, maar gevonden worden uit de begrooting van het Gemeenteziekenhuis zelf. De volgende tabel geeft aan de uitgaven voor verpleging in de particuliere ziekenhuizen van af het jaar 1905, in welk jaar de le overeenkomst werd aangegaan met het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. ZIEKENHUIS. Patiënten. 131 4508 34 23 10 231 I In dit jaar werden overeenkomsten aangegaan met het Bestuur van St.-Antoniushove te Voorburg en met den Directeur der Gynaecologische kliniek te Leiden, Professor Dr. van der Hoeven een en ander wegens gebrek aan plaats ruimte in het Gemeenteziekenhuis. 3760 1440 81 383 137 109 126 80 38 23 Verpleeg- dagen. Verpleeg- dagen per patiënt. 174944 56838 18434 17204 6207 6317 12438 6481 1898 842 46 39 227 45 45 57 98 81 50 37 In het Gemeenteziekenhuis n Roonsch Kath. Ziekenhuis de Sophiastiehting het Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting Zuigelingenkliniek het Sanat. Oranje Nassau’s Oord”. de Klin. der Ver. Hulp aan Zuigel. Inrichting voor Ooglijders. Kliniek v. h. Roode Kruis. het Gesticht St. Antoniushove te Voorburg de Gynaecologische kliniek van Prof. Dr. v. d. Hoeven te Lelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 989