26 26 fca 25 24 Burgerlek Armbestuur over de jaren: OVERZICHT van de Uitgaven van het I I Het Burgerlijk Armbestuur, H. DE WILDE, Voorzitter. I. M. J. VAN KOSSEM, Secretaris. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1907 1906 1905 1904 1903 1902 UITGAVEN. I f f f f 3.087,40S f f 3.894,05 f f 987,42» 1.525, 920,84 726,19 766,85 724,64» 835,86» 1.026,79 1.72441» 35.629,50 48453,05 37424,60 8146245 28.787,75 29.033,45 24.554,56 17.711/18» 17.351,39» Kosten v. h. Bestedelingenhuis. 23.463,77 25434,53 26.399,81 1.448,17 1.213,31» 1.220,65 1.450,54» 1.339,14 1.033,78 I 1.476,36 1.715,26» 2.050,23» 87645 908,55 920,11» 849/® 14.550, 14.487,50 14.508/13» 14.950, 14.981,66» 14.805, 14.237,50 1.1300,- 13400,— 13400,— 13400, 13.272,22 28,457,— 37.146,— 45.917,— 62.935, 78.469, 92.943,43 118.596,85 148.901,62 19.048,— 18.905,— 2409,41» 1.762,55 1.541,71 Geneesmiddelen 1.827,64 2.050,02 2.110,12» 1.70840 1.651,92» 1.059,50 1.353,10 883,60 827,85 Begrafeniskosten 465,59» 633,45» 651,26 812,62 598,27 417,81 576,85 512,52 Bureaukosten. 10.400, 11.950, 12.850. 13,550, 14.300, 16.650, 17.337,33 10300,— 9.450,— 9.800,— 9.137,50 9.975,- 10.150, 21,70 2130 21,90 22,10 22,10 22,10 22,10 21,70 22,10 21,70 21,70 22,40 22,40 21,95 1.279,76» 788,44» 889,39» 998,24» 829,86 579,215 1.006,53» 2.718,22 411,15» 674,40 789,49 877,56 786,40 20,76 447,- 246,62 414,06 24449, Belegging van gelden aan ziekenvereeni- 2.900,- 2.500,— 2300,- 4.662,81 f 1'8.341,72» f 159.559,30» f 174.574,49» f 194.894,32 f 228.905,15 f 248.263,35» f 277.296,19 f 341.608,87 Totaal der uitgaven 13.348,— 2.279,78» 32.787,17» 25.711,77 Kosten van verzorging Reispenningen en kortstondige bedoelingen Jaarwedden der Gemeenteartsen enz. Kosten van heelkundige instru menten 1.011,50 262,46» 2.910,61» 1.104,50 3.430,61» 1.896,10 98945 38.595,55 1.909,78 1.795,50 1.125,20 30,418,29 24307,58» 29.191,31» 25.729,31 353,96 68.686,65 1.763,91 2.413,09» 1.210,85 958,98 812,52» 86.418,14 41.139,98 28.890,32» 5.015,46 1.900,— 1.481,44 970/» 908,88* 30.928,70 18.852,15 29.175/12» 843^0 51545 1.606,85 934,30 1.894/>3 1.988,47 817.75 18.159,33 27.885,05» 41.054,20 27.258,07 23.017,31» 944,17 551,72 1.950,18 1.847,90 1.282,30 2.971,51» 1.068,15 1.694,73» 2.465,60 1.115,15 1.127,45 403,48 39.17065 22.667,76» 23.824,43» 2.893,84 1.131,67» 3.42949 1.256,51 1.924,20» 1.823,57 1.37945 786,08» 1.930,60 884,20 62448 1.191,02 I 11.250,- Verstrekking van eetwaren Verstrekking van brandstoffen. Verstrekking van kleeding, lig ging, dekking Verstrekking van geld 2.128,09 f 2315,4’ 898,45 f 2.430,79 917,10 612,44»; 36.056,65 j 20.368,78 21.141,55 27.015,78 J 24.836.77» 2.064,48 1.927,60 1.058,50 Subsidiën gingen. Kosten van inrichting der uit breiding van het Bestedelin genhuis 3.739,53 f 1.298,64 1.112,39 57.548,70 2.40142 f 917,57» 2.641,57 f I.03045 Jaarwedden der ambtenaren v/h Burg. Armbestuur Kosten op het innen van renten van kapitalen enz Buitengewone en onvoorziene uitgaven 27-320,07» 23327,52» 17»| f 932,80 I Kosten van verpleging in de particuliere Ziekenhuizen f 109.827,82» f 108.89549 j f 113.208,42 f 126.599,12* f f 139.109,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 993