I 99 School aan de Koningin-Emmakade No. 4a: de zinken goot aan de zijde van de speelplaats werd vernieuwd. School aan de Van Merlenstraat de zinken goot boven den N.W.zijgevel en de vloer in het gymnastieklokaal w’erden vernieuwd. School aan de Amalia-van-Solmsstraat de vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd; langs den schooltuin werd een hek geplaatst. L Hulpschool aan de Jan-van-Gojenstraat'. de speelplaats werd gedeeldelijk verstraat. Hoogere Burgerschool aan de Raamstraat'. 2 draaiende deuren van een wandkast in de Directeurs kamer werden door schuifdeuren vervangende rijwiel- bergplaats werd vergroot, in elk der lokalen 32, 33 en 34 werden de schuiframen vervangen door kiepramen met zy wangen; voor de ramen van de lokalen 46, 47 en 48 werden buitenjalouzieën aangebracht. Hoogere Burgerschool aan de Stadhouderslaan voor 3 ramen in de handteekenzaal werden raam werken, bespannen met saai, aangebracht. Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg aan 2 werktafels in 'het natuurkundelokaal werden aan- en afvoerleidingen voor gas en water aangebracht. Gymnasium op de speelplaats werd een 2e rijwielbergplaats ge maakt; in de aula en in de vestibule werd het aantal electrische lampen uitgebreid. Bewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat in de 2 Z.-O. leerlokalen werden nieuwe schoorsteenen gemaakt; om den zandspeelbak op de speelplaats werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 99