34 2 88 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bijlage VIII. Faillissementen. Nalatenschappen 1 i 28 faillissementen waren op den datum van het opmaken van dezen staat (1 Juli 1918) nog niet beëindigd. Aannemer Ambtenaar Arts Bankier Bankwerker Behanger Bioscoopondernemer Bloemist Brandstoffenhandelaar Caféhouder Effectenhandelaar Gasfitter Handelsagent Handelsreiziger Hotelhouder Houthandelaar Koopman (niet nader aangeduid) Kantoorbediende Kapper Kruidenier 2 2 12 3 1 1 Loodgieter Loopknecht Masseur Meubelmaker Modiste Oliehandel Pensionhoudster Pianohandelaar Schilder Schipper Slager Slagersknecht Waschinrichting Werkman Winkelier (niet nader aangeduid) Zetkastelein Zonder beroep of beroep niet aangeduid .40 Aantal. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Aantal. 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 Door de arrondissementsrechtbank alhier werden in 1917 wat de gemeente ’s-Gravenhage betreft, uitgesproken 105 faillissementen. Hiervan werden 48 opgeheven wegens gebrek aan baten, 11 vernietigd, 2 beëindigd door accoord en 16 beëindigd door het verbindend worden der slotuitdeelingslijst. De beroepen en bedrijven der in 1917 gefailleerden waren voor zoover na te gaan:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 1322