49 HOOFDSTUK V. Gemeente-eigendoinmen, werken en inrichtingen. J. H upgenspoort met de voormalige tolgaarderswoning. Het privaat in de woning werd verbeterd door het aanbrengen van een Amstel-eloset met waterspoeling. Bank van Leen ing met hulpbanken. In de hoofdbank werden de zinken goten boven den voor- en achtergevel, de zinken zakgoot en de leibedek- king boven de pandkamers vernieuwd. In de w achtkamer van het bijkantoor aan de Nieuw’e Havendwarsstraat werd een kolk gemaakt voor het weg spoelen van schrobwater; voor het ophangen van rij wielen werden eenige rekken gemaakt. In het bijkantoor aan de Korte Lombardstraat werd I plaats van den heer L. A. van Gulden benoemd de heer M. W. C. H. Slotboom. De herschattingen werden verricht door de heeren J. J. W. A. van der Vet en G. van Veen. Herschatting werd gevraagd door 20 personen, terwijl bij den Gemeenteraad geen verzoeken om verminde ring van den aanslag in het vergunningsrecht wrerden ingediend. Het oorspronkelijk geschatte vergunningsrecht ver minderde door de herschatting voor 19 perceelen als volgt: E i g e n d o m m e n, n i e t beste m d voor de n p u b 1 i e k e n dienst. Schouwburg. In het ketelhuis werd een doorgang en afrit gemaakt naar de brandstoffenbergplaats. Op den len rang werd de z.g. omnibus veranderd in 3 loges. In de orkestruimte werd een verhoogde houten vloer gemaakt. voor 5 perceelen met f 12,50 per perceel, „8 - 25,— „5 - 37,50 1 perceel - 50, 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 48