16 VERSLAG DEH VISHCHERSHAVEX. f VAX DER Tooux. 672.— W. DEX Dvlk Gzx. 747.— P. J. VAX Leevwkn. 933.- 15 A. 55 c.A. grond tegen canon van f 0.60 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 25 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Der. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 25 Februari 1915. 11 A. 20 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 18 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 18 Februari 1915. 473320 1440.— 12 A. 45 c.A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.60 per c.A Datum van ingang erfpacht. 18 Februari 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915. Akte 18 Februari 1915. Bijlage No. 139. 2930 c.A. grond en de daarvoor gelegen 40 M. scheepshelling tegen jaarljjksche canons bedra gende: voor zooveel den in erfpacht uitgegeven grond groot 1352 M2. betreft a f 0.35 per c.A., en voor de hellingen f 36.per Meter Eindigende den 19en December 1939. Raadsbesluit 18 December 1916, goedgekeurd 2 Januari 1917. Akte 30 Mei 1917. een jaarlijkschen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 626