161 1.154.46 5 114.28 690.64 81,11 423.11 s 3.806.905 20 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. District III. Gewone dienst. 623.94 719.35 8.762.40 418 8.344.4(1 Saldo f Buitengewone dienst. nihil f 2.363,73 Aflossing Nadeelig srfldo Inkomsten. Huren Erfpachten Saldo der exploitatie f Aflossing, welke niet mag worden bijgeschreven 99 33.274.31 5 33.011,— Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente f 41.618,71s Af saldo „gewoon" 8.344,40 f 6.329.88 6.239.42 s f 68.649,045 f 12.569,305 f 68.649.04s Uitgaven. Grond-, watersehaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Kosten van onderhoud Reclame- en adverteutiekosteu Uitkeering aan het erfpaehts- fonds Rente voor bij den Gemeente-Ont- vanger opgenomen gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1917 | | pagina 651