21 XIV XV 60.630 129.445 131.970 134.670 133 752 140 846 1907 1908 1909 1910 1911 1912 27 OPHAALDIENST VAN ASCH EN VUILNIS. in 1917 tegen Sectie 0 5, 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 14 1) Autodienst. JAAR. Aantal M3. JAAR. Aantal M3. Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. Hiervoor zijn in dienst 79 asehwagens, 3 auto’s en 2 vaar tuigen. 11 wagenwijken 4 1913 1914 1915 1916 1917 1918 145.221 146.268 150.019 147.562 130 914 123 390 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 34 wagenw. en 3 schuitenw. 14 wagenw. 4 14 18 12 14 8 8 10 De totale hoeveelheid aseh en vuilnis welke naar de asch- stalen en de vuilverbrandingsinriehting werd vervoerd bedroeg in: Totaal 161 wagenwijken tegen 161 wagenwijken en 4 en 4 schuitenw. schuitenw. in 1917 en 1 schuitenw. in 1917 11 wagenw. Transport 30 wagenw. en en 3 schuitenw. 14 wagenwijken 4 14 18 12 14 8 8 10 14 en 1 schuitenw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1000