i 21 t 30 1907*) 9588 1908 19949 1909 22114 6084 1910 24300 4330 1911 26550 8140 1912 24985 7677 1913 28422 9248 1914 28015 9602 10545 1915 21490 1916 22014 12100 1917 23180 1918 22890 niet genoteerd. 5747 Het geringe gebruik dat ook dit jaar van de veegma- chines is gemaakt vindt zijn oorzaak in het ontbreken van piasava voor rolborstels en het gebrek aan benzine voor de auto-werktuigen. In plaats van piasava werd gespleten rotting gebruikt, terwijl bovendien een proef werd genomen met heide. Ook met het oog op den toestand der paarden moest het werken met veegmachines beperkt worden. De hoeveelheid verzameld veegvuil, ook over vorige jaren, blijkt uit onderstaand staatje, waarin tevens is ver meld het aantal uren gedurende welke met veegmachines is gewerkt. I 2960 3332 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAAR. Aantal uren met veegmachines gewerkt. Van bet jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het £e halfjaar. Hieronder is begrepen de tyd, gewerkt door de auto-veegmachines, herleid tot overeenkomstige uren voor paarden-veegmachines. Aantal M’. straatvuil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1003