21 32 500 300 200 100 April Mei Maasden Juli Dec. Verbruikt werden dit jaar: Sept- Oct. Nov. Juni Voor het reinigen der asphaltstraten werd dit jaar 6.607 M3. water verbruikt. In verband met het ontbreken van piasava werd ook dit jaar het gebruik van berkenbezems voortgezet en uitge breid. Echter zijn hieraan vele bezwaren verbonden. Kt te 1 I I lan Febr. Mn. Aug. 2.010 rottingbezems; 51 borstelrollen voor veegmachines; 14 gummistrooken voor asphaltschuivers; 2 gummistrooken voor de speelwagens; 21.763 berkenbezems, en 506 bezems van diverse andere soorten. Uren. 800 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 700 600 400 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1005