I 21 Sproeien. 1913 1914 1915 1916 1917 1918 s 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1907 1908 1909 1910 1911 1912 34 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 1897 kaarten. 1869 941 671 1032 1849 f 685,92 1.717,85 10.645,40 19.830,06 80,72 22.472,72 f 13.392,14 78,815 1.316,02s 6.498,63 4.742,92s 7.819,70s sneeuw, geschiedden deze werkzaamheden met eigen per soneel en materieel, waardoor de ruiming vanzelf langer tijd in beslag nam. Onderstaande opgaaf geeft een overzicht betreffende de uitbetaalde 1907 1918. In het geheel werden uitgegeven in het jaar: 834 kaarten. 786 1106 2380 2168 1840 over de jaren De besproeiing geschiedt met 1 electrischen tramsproei- wagen, 3 automobiel-sproeiwagens, 34 sproeiwagens voor zien van Millners patent- en 10 van Türcke-sproeiapparaten, terwijl 1 sproeiwagen met oude sproeiinrichting speciaal bestemd is voor de wegen in de Scheveningsche Bosehjes. Enkele straten, die zeer aan de zon zijn blootgesteld en verder die verhoogde niet-geteerde schelppaden, waar de ligging der brandkranen zulks toelaat, worden uit de hand besproeid door middel van slangen. Het sproeiseizoen ving aan 25 April en duurde tot 24 Augustus. In verband met den toestand der paarden en de schaarschte van benzine werd slechts spaarzaam gesproeid, hetgeen mogelijk was door het aanzienlijk verminderde auto-verkeer. loonen voor sneeuwruiming

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1007