21 Bovendien kwamen de vele regendagen het sproeien zeer ten goede. Na de maand Juni werd, blijkens ommestaand graphiseh staatje, zoo goed als niet meer gesproeid. Uit onderstaand staatje blijkt in welke mate, ook in vorige jaren, met al bet materieel gesproeid is. 4 14 15 11 10 11 10 11 6 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 86 163 115 118 169 133 151 149 115 124 111 83 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 17 18 11 16 19 15 16 16 16 23 12 142.383 M3. 121.124 133.951 121.767 171.226 128 091 134.413 147.256 127.601 138.263 83.922 34.959 Mede blijkt dit ten opzichte van den electrischen tram- sproeiwagen in het bijzonder uit het navolgende staatje. 3.690.- K.M. 4.431.4 6.426.3 3.039.2 2.670.9 3.119.5 2.929.4 3.055.3 1.737.- 887.- 48 85 108 61 57 64 61 59 39 35 Ten opzichte van de automobiel-sproeiwagens blijkt dit uit het 'onderstaande. 35 SPROEIEN. .1 A R E N. Werkdagen. Waterverbruik. Zondagen. n n n n n JAREN. Werkdagen. Zondagen. Afgelegde weg. n r> n 1) In 1907 waren gedeelten van dagen herleid tot geheele.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1008