98 hage, Sectie A P, Nos. 335,337 en 339, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 665,per jaar; aan Th. J. van d e r Velde, 3 H.A., 53 A., 84 c.A. grond, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorstlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P. Nos. 298, 302 en 365, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 605,per jaar; aan H. vanSpronsen, 1 H.A., 53 A. grond, gelegen in den Noordpolder aan de Hoefkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 47 en 48, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 198,per jaar; aan A. H. Bor sb oo m, 39 A., 17 c.A. grond gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorstlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, No. 792 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 63,07 per jaar; aan C. van den Berg, 69 A., 60 c.A. grond, gelegen in den Noordpolder aan de Laak, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, No. 548, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 95,per jaar; aan Chr. BossenaarenG. vanderLubbe, on geveer 35 A„ 90 c.A. grond, uitmakende een gedeelte van het landgoed „Mariëndaal”, gelegen aan den Bezuiden- houtscheweg en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A S, Nos. 68 en 69, beide geheel en No. 70 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 Decem ber 1922, tegen een huurprijs van f 200,— per jaar; aan P. F. S a a k e s, 1 H.A., 71 A„ 20 c.A. grond, gele gen in den Escamppolder aan den Leijweg, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 443, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 350,per jaar; aan N. H. O s s e, 1 H.A., 48 A., 80 c.A. grond gelegen in den Noordpolder, nabij de Hoefkade, kadastraal be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 100