21 1907 1908- 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1259 1149 1193 923 990 734 807 790 624 618 688 587 1330 1892 1929 1490 1551 1297 1485 1590 1051 937 1056 757 37 VERZAMELING VAN FAECALIËN. Verzameling van faecaliën. Ledigen van beerputten. a. In dezen dienst werd geen wijziging gebracht. Geledigd werden in: J A R E N. n Tengevolge van het weinig bestendige weer gedurende het sproeiseizoen, zoomede in verband met de sehaarschte en duurte van het artikel, kon de chloorcaleiumbesproeiïng slechts onregelmatig worden toegepast; desniettemin ge schiedde de toepassing als steeds met succes. Tevens werd ook dit jaar wederom een goede uitslag verkregen met de toepassing van ehloorcalcium bij vrie zend weer. In het geheel werden verbruikt 17.802 K.G. ehloorcalcium, tegen 25.039 K.G. in het vorige jaar. Uitleverende tenders a 1300 L. Waarvoor werd vergoed. b. Tonnenstelsel. Hoewel in deze gemeente de afvoer der faecaliën volgens het spoelstelsel geschiedt, is er, vooral in het oude deel der f 7.095,50 7.299,525 7.021,37 5 6.073,325 4.861,73 4.003,225 4.563,80 5.079,42s 4.206,57s 4.281,30 4 668,15 s 4.161,595 Beerputten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1010