21 1907 i) 1908 1909 1910 1911 1912 191« 1914 1915 1916 1917 1918 3546 6266 6720 6645 6095 5845 5943 5841 6271 5394 4127 3844 39 LEDIGEN VAN STKAATKOLKEN. Ledigen van straatkolken. JAAK. M3. 1) Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. Hieronder volgt een opgave van het aantal kub. meters aangevoerde rioolmodder over de jaren 1907/1918. 2 wagens, ieder bespannen met 2 paarden; overlading der tonnen heeft daarbij niet meer plaats. Deze dienst wordt kosteloos voor belanghebbenden uitge voerd, met uitzondering van de tonnen, welke geplaatst zijn in de door militairen bezette gebouwen, waarvoor de kosten volgens tarief worden vergoed. Door dezen dienst worden geen werkzaamheden aan het rioolstelsel verricht, anders dan het ledigen der straat kolken. Het schoonhouden der hoofdriolen geschiedt door de afdeeling Gemeentewerken; echter wordt de modder op den aschstaal aangevoerd. Als regel worden eerstgenoemde werkzaamheden in den namiddag uitgevoerd, terwijl dan tevens wordt voorzien in het ledigen der kolken van hofjes en andere particuliere erven tegen betaling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1012