21 Fetir. Mrt. AprilMei Jam JuliAug.sept, i Oct. Nov. Dec- M3. Maanden Jan. 40 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Dienst op de aschstalen. Aanvoer en bewerking. a. Onderstaand graphisch staatje geeft een overzicht van de aangevoerde hoeveelheid rioolmodder per maand. Alle stoffen, door dezen dienst verzameld, worden aan gevoerd op den asehstaal aan de Westerstraat en wel van ’s-Gravenhage, behoudens een enkel vaartuig, rechtstreeks per paardenwagen, en van Scheveningen per spoorwagon door de Hollandsehe Ijzeren Spoorweg Maatschappij. De stoffen uit laatstgenoemd stadsdeel»worden namelijk aan gevoerd op den asehstaal aan den Westduinweg, alwaar zij worden gelost in een loods en opnieuw met kruiwagens opgeladen in spoorwagons. Het veegvuil en de rioolmodder, die voorheen op den asehstaal te Scheveningen werden verwerkt en als mest stof in de omgeving afgeleverd, moeten tegenwoordig ook naar den asehstaal aan de Westerstraat vervoerd worden, 600 200 100 0 500 400 300

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1013