Aangevoerd werden in In het geheel werden aangevoerd totaal 161.631 M3. stof- aangezien de aflevering te Scheveningen geheel heeft op gehouden. Het aantal voor dit vervoer in gebruik zijnde wagons bedraagt 14. Hiervoor wordt, ongerekend een jaarlijksche huur van f 150,per wagon, een vracht betaald van f 3,40 per wagon, met een minimum van 1000 wagons per jaar. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 41 Gedurende dit jaar werden door particulieren 1845 M3. afvalstoffen, als puin, grond en dergelijke, tegen betaling aangevoerd, waarvoor werd ontvangen f 1.106,88. De aanvoer van voor de gezondheid schadelijke stoffen is te allen tijde vrij. Door het in de Sprank aan de Seinpoststraat gestation- neerde vaartuig werd gedurende dit jaar aangevoerd 475,8 M3. afvalstoffen van reederijen, waarvoor werd ont vangen f 285,48. 1102 wagons. 1105 1057 909 1053 1163 1165 1595 1801 1969 1728 1628 ,5 DIENST OP DE ASCHSTALEN AANVOER EN BEWERKING). 21 1) Deze vemiindering werd veroorzaakt door het op andere wijze vervoeren der privaat tonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1014