21 I’- fé 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 6.266 5.851 5.818 6.095 8.154 9.799 11.762 11.700 14.138 17.500 13.511 11.507 80.030 161.511 166.622 171.710 174.551 181.475 191.348 191.824 191.918 192.470 171.732 161.631 I f f i' I1 42 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Rioolmodder. Huisvuil. Veegvuil. JAREN. M’. M3. M3. 60 630 11.535 5.597 3.546 Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. ••j Voor verdere toelichting dezer cijfers wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken. De bewerking der stoffen door dezen dienst bepaalt zich tot het bereiden van het veegvuil en de rioolmodder tot meststof; de overige stoffen zijn waardeloos en worden na eenige sorteering in de vuilverbrandingsinrichting ver brand of door den aannemer weggevoerd. Vrach ten. Diverse stoften M3. Vrach ten. 8.782 6.720 7.935 6.645 6.586 6.095 4.734 5.845 4.656 5.943 4.470 5.841 4.570 6.271 6.517 5.394 5.009 4.127 5.132 3 844 In bijlage H wordt een graphisch overzicht gegeven van de aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen in de jaren 1908—1918. Vrach- ten. Totaal M3. fen. De specificatie van deze hoeveelheden, alsmede een vergelijking over vorige jaren, geeft onderstaand staatje. 29.107 60 630 11.535 9.588 52.901 129.445 23.756 19.949 12.327 6.266 59.753 131.970 21.853 22.114 57.980 134.670 21.981 24.300 56.737 133.752 23.359 26.550 58.722 140.846 22.842 24.985 59.845 145.221 23 792 28.422 60.563 146.268 24.360 28.015 62.241 150.019 23.329 21.490 62.754 147.562 23.930 22.014 58.952 130.914 23.976 23.180 54.718 123390 23.125 22.890

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1015