1 21 43 10.469,25 440 220.— 27.878 4.700,26 8.500,— 23.889,51 1911 19.386 9.704,75 2046 1023, - I 19.601 3.321,47 10.000,— 24.049,22 1912 16.294,5 21.377.88 1913 18.366,25 18.228 2.757,405 7.555,21» 19.796,12 1914 17.397 8.698,—j 20.260 3.039,75 I 11.737,75 1915 16.721,25) 8.360,75 260,475 10.995,125 15.826 2.373,90 1916 16.560,25 18.667 2.800,05 11.203,515 123,24 1917 14.505,5 13.175,10 398,75s 17.421,405 15.739 3.847,55 1918 19.718 36.496,20 15.1418.090,35 45.061,26 474,71 DIENST OP DE ASCHSTALEN (AFLEVERING EN AFVOER). b. Aflevering en afvoer. T Straatmest Faecale stoffen. Lompen. Totaal. te ’s-Gravenhage. M3. Opbrengst. H.L. 9.63^,30, 463 1907 18.465 231,50 37.036)6.308,65 16.175,45 1908 16.702 8.362,95. 468 234,-) 28.589 4.940,45 i 10.000 23.537,40 1909)17.534 8.767,—| 462 22.436,25 231, 29.607)4.938,25 8.500,— 191020.938,5 1) De sorteering van lompen etc. is sedert October 1913 begrepen in het con tract voor het vervoer van waardeloos vuil. Als gevolg van de meerdere waarde, welke de meststoffen in de tegenwoordige tijdsomstandigheden kregen, werd de prijs van den straatmest met ingang van 1 April gesteld van f 1,op f 2,per M3. De prijs van de faecale stoffen Van de aangevoerde hoeveelheden vuil en faecale stoffen werd verkocht in de jaren: 8.280,22» 8.147,25] 517] 280,-| 19.047 2.950,63 10.000, 9.483,50) te Sche veilingen. Opbrengst. M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1016