21 45 504 137 225 1 1907 1908 143 470 215 110 2 142 1G9 3 526 212 1909 158 507 8 215 126 1910 18*) 223 156 396 1911 202 1912 167 393 186 187 24 1913 397 1914 212 31 321 564 36 1915 223 337 596 39 i 1916 234 351 624 1917 229 42 353 624 1918 235 44 358 637 deze werkzaamheden bedroegen WERKZAAMHEDEN VOOR REKENING VAN DERDEN. Totaal. J aar. 141 24 *i Hieronder is o.a. voor werkzaamheden geregeld terugkeerend waren, geschiedde de betaling bij abonnement. De omvang hiervan blijkt uit onderstaand overzicht van het aantal abonnementen op het einde van de jaren 1907/1918. Het oppervlak van de door dezen dienst schoongehouden particuliere terreinen en wegen bedraagt 16.992 M2. Het aantal brandgangen, door dezen dienst tegen beta- Ophalen van vuilnis, i fabrieksafval, enz. Af halen van slachtafval. Scheppen van kolken. Schoonhouden van particuliere: terreinen, als ‘tuingangen, enz. De ontvangsten f 41J541.815. begrepen het schoonhouden van het Binnenhof en de tramrails der H.T.M. Schoonhouden der rijwegen in het Haagsche Bosch als abonnement vervallen. Geschiedt thans kosteloos. Sedert 1911 vervallen door de inwerkingtreding van het Openbaar Slachthuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1018