99 kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, No. 49, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 193,per jaar; aan J. C h r. Mikkers, ongeveer 20 A. grond, gele gen achter de Hemsterhuisstraat nabij de Veenkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, No. 7642, 4841 en 4842, alle gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 43, aan P. van der Voort, 1 H.A., 28 A., 25 c.A. grond en water, gelegen in den Noordpolder, tusschen de stoom- trambaan en de spoorbaan, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A C, Nos. 83, 84 en 85, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 180,per jaar; aan F. van d er B u r g, 95 A., 70 c.A. grond, gelegen in den Zusterpolder, tusschen de stoomtrambaan der H. IJ. S. M. en de Herman Costerstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A B, Nos. 1072 en 1177, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 90,per jaar; aan L. N e e 1 e m a n, ongeveer 2 H.A., 63 A. grond in den Noordpolder tusschen den Trekweg en den Rijswijk- scheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 286, 294 en 295, alle gedeeltelijk en No. 298 geheel, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 435,per jaar; aan S. van Eg mond, 4 H.A., 51 A., 30 c.A. grond, gelegen in den Zusterpolder, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A B, Nos. 1220, 1215 en 3256, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 725,per jaar; aan A. B o r s b o o m, een gedeelte van het landgoed Mariëndaal” gelegen aan den Bezuidenhoutseheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie a S, Nos. 76, 84, 65 en 66, alle geheel, No. 67 gedeeltelijk en No. 78 geheel, met woonhuis en schuur, groot ongeveer 1 H.A.. 90 A., 50 c.A., van 1 Mei 1918 tot en met 31 Decem ber 1922, tegen een huurprijs, berekend naar f 660,— per jaar; -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 101