6 21 174.488 284.603 335.390 468.882 334.405 112 127 137 151 143 706»/2 H.L. 500 480 545 273 80.588 K.G. 48 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Maan d. Opmerkingen. Regeert ngs fabriek. Particulieren. 241.337 K,G. 11*» 630.969 Juni 171.452 135 December 238.108 137 Groenteafval aardappelschillen gezamenlijk. Juli Augustus September October November 95.705 290.451 295.584 190.885 Vanaf 1 Juni geen groenteafval meer verzameld in ver band met spoedi.c bederf. 1918 Januari Februari Maart April 1 t/m 20 Mei 21 t/m 31 Mei Hoeveelheden afgeleverd aan: Ten slotte volgt hieronder een overzicht van de afge leverde aardappelschillen en groenteafval. Overigens wordt te dien aanzien verwezen naar hetgeen onder „Alge- meerie beschouwingen” is medegedeeld. Maximum i aantal kaarten in éen week uitgereikt aan ophalers van schillen, i Begin der nieuwe regeling in verband niet aauschr. v h Dep. v. LandbouM. Aflevering van schillen a,d Rog. Fabrieken geëin digd. Vermindering van den aanvoer in verband met de hoogere prijzen welke de veehou ders clandestien aan schillenoph’- Iers betalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1021