21 52 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. f paarden- 16.317.60 7.686,— 1.019,31® 1.960.25 60,88 2.108,23 39.129,08 23.674,98 20.728,24 4.800.39' Totaal f 204.309,49 f 118.247,39 6.055.40 41.541,81’ De raming der ontvangsten voor 1918 bedroeg in totaal f 87.050,—. Er werd derhalve f 117.259,49 meer ontvangen dan wegens het maken van de electrische lichtinstallatie op de terreinen en in de gebouwen op. den asehstaal (rond f 7.670,—). 2.816,70 3.847,55 13.175,10 398,75’ 409,73 Tegen in 1917. 3.597,50 7.710 10.985,01 474,71 1.086.96 7.271.25 1.991,54 33.085,64’ 5.687,28® f 6.286,75 12.876.10® wegens de vuilverbran- 1.187,55 8.060.35 36.496,20 lompen, papier, metaal, enz. diversen verkoop van slakken verkoop van groenteafval en etensresten verstrekte diensten terugbetaling wegens de kosten der warmwatervoor ziening terugbetaling kosten voor ding De ontvangsten bedroegen dit jaar f 204.309,49 t.w.: Aan vergoeding voor toezicht en administratie inzake ont- smettingsdienst verkoop van paarden paardenmest verleenen van diensten levering van materialen aan andere diensten verkoop van afgekeurd materiaal vergoeding wegens geplaat ste of beschadigde privaat- tonnen faecaliën straatmest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 1025